Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

odzież ochronna

(ergonomia w leśnictwie), została określona zarządzeniem Nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 14 lipca 1997 r. § 125 ust. 2: “Zabrania się podejmowania pracy przy pozyskaniu drewna z zastosowaniem pilarek spalinowych bez kompletnej ochrony głowy (czaszka, oczy, narząd słuchu), ochron nóg i rąk. Wszystkie inne osoby, których obecność na stanowisku roboczym jest konieczna (np. nadzór) muszą mieć na głowie hełm ochronny”. W jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe obowiązuje “Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej i obuwia roboczego dla pracowników Lasów Państwowych” (Warszawa, lipiec 1990) wraz z aneksem z marca 1991 r. (N-7-4021-2/91) Do roku 1996 świadectwo bezpieczeństwa “B” wydane przez CIOP posiadały dwa modele ubrań dla drwali motorniczych (U-01-26 - ubranie letnie, U-04-33 - ubranie zimowe). Zostały one opracowane w latach 1987-89 w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego przy współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa. W 1996 r. wymienione wzory poddane zostały procedurze certyfikacyjnej Ośrodka Certyfikacji CIOP. Obecnie ubrania robocze muszą posiadac certyfikat unijny CE.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Sowa J. M. 1995. Ergonomia i ochrona pracy w leśnictwie. Materiały do wykładów, KULiD, AR Kraków.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt