Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ogólny opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

(urządzanie lasu), opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, zawierający dane dotyczące przestrzennego usytuowania urządzanego obiektu, historii gospodarki leśnej, warunków przyrodniczych i ekonomicznych produkcji leśnej oraz stanu zasobów leśnych, według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania planu urządzenia lasu.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu § 3 ust.1e

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt