Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ogród botaniczny

(Ochrona przyrody), urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, będący miejscem ochrony ex situ, uprawy roślin różnych stref klimatycznych i siedlisk, uprawy roślin określonego gatunku oraz prowadzenia badań naukowych i edukacji.
Utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego wymaga uzyskania zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Do obowiązków podmiotów, które uzyskały takie zezwolenie należy prowadzenie upraw roślin gatunków zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony ex situ, a następnie wprowadzenie do środowiska przyrodniczego w ramach programów ochrony tych gatunków.
Ogrody botaniczne w Polsce zrzeszone są w Radzie Ogrodów Botanicznych. Aby móc oficjalnie posługiwać się nazwą "ogród botaniczny" muszą być jednocześnie zarejestrowane w Ministerstwie Środowiska. Obecnie zrzeszone i zarejestrowane w Ministerstwie ogrody wymienione są na stronie: http://www.ptob.org.pl/ogrody.htm

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art.5, 65-74.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt