Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Ols jesionowy górski (OlJG)

(Hodowla lasu, Szczegółowa hodowla lasu),  Siedliska pod stałym wpływem wody stokowej, glebowo-opadowej lub gruntowej. Występują rzadko; fragmenty tych siedlisk spotykamy w szerszych dolinach w zakolach potoków i rzek górskich lub na spłaszczeniach i załamaniach stoków, w sąsiedztwie "oczek" wodnych oraz na terenach wysiękowych lub źródliskach, gdzie utrudniony jest odpływ wód stokowych. Drzewostany: olszowo-jesionowe i olszowe z domieszką jaworu, klonu, wiązu górskiego, buka, jodły, świerka. Runo tworzy świerząbek orzęsiony, tojeść gajowa, starzec Fuchsa, jarzmianka mniejsza.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Siedliskowe podstawy hodowli lasu. 2004. Załącznik do Zasad hodowli lasu. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt