Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze lub nieleśne gruntów wyłączonych z prodkucji

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze lub nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, w wysokości 10% należności wyrażonej w tonach ziarna żyta lub w m3 drewna, uiszczaną: w razie trwałego wyłączenia - przez 10 lat, a w przypadku nietrwałego wyłączenia - przez okres tego wyłączenia, nie dłużej jednak niż przez 20 lat od chwili wyłączenia tych gruntów z produkcji.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, art. 4 ust. 13

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt