Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

opracowanie ekofizjograficzne

(Ochrona przyrody), dokumentacja sporządzana na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa, charakteryzująca poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze objętym studium lub planem i ich wzajemne powiązania.
Opracowanie zawierające aktualne informacje o środowisku składa się z części opisowej i kartograficznej, a jego zakres określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

ustawa Prawo ochrony środowiska, art. 72, ust. 5.

Powiązane hasła

fizjografia

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt