Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

oręb

(urządzanie lasu), rodzaj rozrębu otaczającego drzewostan, który ma wytworzyć ścianę ochronną. Dotyczy to najczęściej sytuacji, gdy starszy drzewostan rośnie od strony z której wieją silne wiatry, a za nim znajduje się drzewostan II klasy wieku. Skraj starszego drzewostanu jest uodporniony na działanie naporu wiatru, który mógłby dokonać poważnych zniszczeń w drzewostanie młodszym nagle odsłoniętym przez usunięcie drzewostanu rosnącego po stronie nawietrznej. W takich przypadkach, w celu uodpornienia młodszego drzewostanu, na zawietrznym skraju rębnego drzewostanu (sąsiadującym z drzewostanem II klasy wieku) wykonuje się kilkunastometrowej szerokości pas zrębu zupełnego zwany orębem i odnawia. Skrajne drzewa młodszego drzewostanu poddane zostaną na nieco większemu niż dotychczas działaniu wiatru, przez co po kilkunastu latach od tego zabiegu wzmocnią swe systemy korzeniowe i korony. Od momentu wykonania orębu do usunięcia dojrzałego drzewostanu powinno upłynąć co najmniej 20 lat. Dopuszczalne jest wykonywanie zrębów smugowych w kilku nawrotach, których powierzchnie powinny być stopniowo odnawiane. W drzewostanach na siedliskach mocniejszych można utworzyć skraj ochronny, wykorzystując odnowienie naturalne (podrost).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Krzysztof Okła

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt