Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

organizator kapieliska/miejsca wykorzystywanego do kąpieli

(Turystyka), osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która podjęła się zorganizowania kąpieliska lub miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz uzyskała na to zgodę właściciela wody i przyległego gruntu lub która prowadzi kąpielisko lub miejsce wykorzystywane do kąpieli.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 115 poz. 1229) (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 239 poz. 2019) (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 145)

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt