Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

organizm

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), istota żywa, ustrój żywy [gr. órganon = narzędzie, organ], poziom organizacji życia, w którym poszczególne części składowe tworzą funkcjonalną całość. Jest odrębnym układem organizacyjnym, zdolnym do samodzielnego życia (osobnik). W jego obrębie istnieje system sterowania wewnętrznego oparty na specjalnych mechanizmach biochemicznych lub biochemiczno-nerwowych. Organizm żywy cechuje zdolność do wzrostu, rozwoju, oddychania, odżywiania, rozmnażania, wydalania, adaptacji do środowiska oraz wrażliwość na bodźce. Niewystępowanie tych procesów oznacza jego śmierć.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt