Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

organy nadzoru nad warunkami pracy

(bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie), zewnętrzne i wewnątrzzakładowe jednostki organizacyjne powołane do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (PIP, PIS, UDT, SIP, służby BHP).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Piotr Gotowicki

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt