Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

osadnik gnilny

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), główne urządzenie (najczęściej zbiornik trójkomorowy) wymagane dla funkcjonowania przydomowej oczyszczalni realizujące pierwszy etap oczyszczania ścieków metodą mechaniczną, gdzie na drodze sedymentacji wydzielony zostaje osad, a w procesie flotacji kożuch, efektem zaś jest powstanie „szarej wody” (wstępnie oczyszczone ścieki). Kożuch poddany jest fermentacji beztlenowej i dekantacji, w efekcie czego wydzielają się gazy, gromadzące się w górnej części osadnika, odprowadzane przez wentylację. Umieszczenie w osadniku gnilnym filtra doczyszczającego służy wychwyceniu zawiesin z „szarej wody”, po czym następuje odprowadzenie jej do urządzenia właściwego oczyszczania. Osady zgromadzone w osadniku poddane są dalszemu rozkładowi poprzez fermentację w warunkach beztlenowych. W osadniku gnilnym następuje zmniejszenie ilości zanieczyszczeń BZT5 o 30–40%, zawiesin o 70%, tłuszczów o 80% oraz związków azotu i fosforu o 10%.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
G. Trzciński. 2004. Budownictwo Leśne. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt