Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

osady lodowcowe

(Gleboznawstwo leśne), osady lodowcowe (glacjalne) to osady powstałe w wyniku działalności lodowców. Powstają z mieszaniny różnych frakcji okruchów skalnych o różnym składzie mineralnym zgromadzonych, wysortowanych i osadzonych przez lodowiec lub lądolód jako efekt jego roztopienia. W gleboznawstwie duże znaczenie posiadają:
piaski rzecznolodowcowe,
piaski sandrowe,
piaski zwałowe,
gliny zwałowe,
głazy narzutowe,
żwiry wodnego pochodzenia,
żwiry zwałowe,
iły warwowe.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Mojski E. J. 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. PIG Warszawa.
Klimaszewski M.1994. Geomorfologia Polski, t. 1 i 2, PWN, W-wa.
Starkel L. (red.) 1999. Geografia Polski - Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Klimaszewski M.1994. Geomorfologia Polski, t. 1 i 2, PWN, W-wa.
Starkel L. (red.) 1999. Geografia Polski - Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa.
Allen P. A. 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. PWN Warszawa.
Lindner L. (red.), 1992. Czwartorzęd, osady, metody badań, stratygrafia. Wyd. PAE, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt