Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

osobliwości przyrodnicze

(urządzanie lasu), obiekty punktowe (na przykład: pomniki przyrody, kurhany, głazy lub jednostkowe stanowiska roślin chronionych) i powierzchniowe (np. priorytetowe siedliska przyrodnicze lub kępy roślin chronionych) występujące w granicach zasięgu terytorialnego nadleśnictwa, mające unikalne walory natury przyrodniczej. Dla osobliwości przyrodniczych określa się: rodzaj obiektu (np.: priorytetowe siedlisko przyrodnicze, pomnik przyrody, głaz, kurhan itp.), ewentualną nazwę gatunku stanowiącego osobliwość, numery osobliwości w ramach pododdziału (jeżeli są oznaczone numerami na mapie gospodarczej), a także łączną powierzchnię danej osobliwości w pododdziale. Istnieje również możliwość zapisu orientacyjnej lokalizacji takich osobliwości (z określeniem stron świata, tak jak przy opisie wystawy oraz możliwością zapisu „w części centralnej”).
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Instrukcja Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 29

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt