Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ośrodek hodowli zwierzyny

(łowiectwo), wyłączony z wydzierżawiania obwód łowiecki przekazany w zarząd Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, Polskiemu Związkowi Łowieckiemu, instytutom naukowo-dydaktycznym oraz innym jednostkom, które do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie prowadziły takie ośrodki, zwane dalej "podmiotami", które gwarantować będą realizację celów i zadań określonych w prawie łowieckim.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 kwietnia 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania § 1

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt