Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ostoja zwierząt

(Ochrona przyrody), pojęcie pojawiające się w ustawie o lasach art. 26 ust. 2, w wykazie terenów objętych stałym zakazem wstępu do lasu.
Ustawa o lasach nie definiuje pojęcia „ostoja zwierząt”. Jedyną prawną definicję ogólnego terminu „ostoja” zawiera ustawa o ochronie przyrody. Zgodnie z jej art. 5 pkt. 12, przez ostoję rozumie się „miejsce o warunkach sprzyjających egzystencji roślin, zwierząt lub grzybów zagrożonych wyginięciem lub rzadkich gatunków”. Przyjmuje się jednak, że jest to definicja zbyt wąska i nie powinna być brana pod uwagę przy interpretacji art. 26. W tym przypadku powinno mieć zastosowanie jedno ze znaczeń ostoi zwierząt przyjętych w naukach leśnych, tj. ostoi jako miejsca bytowania zwierzyny, pozwalającego na odbywanie lęgów i odchowanie potomstwa. Równocześnie zapisy w ustawie o lasach nie wskazują w jakim trybie następuje oznaczenie ostoi zwierząt. Oznaczenie ostoi nie jest decyzją administracyjną, tym samym nie przysługuje od niej odwołanie.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Radecki W. 2012. Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz. Wydanie 3 zmienione i uaktualnione. Wyd. Difin.

Publikacje powiązane tematycznie

Radecki W. 2012. Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz. Wydanie 3 zmienione i uaktualnione. Wyd. Difin.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt