Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

osuwisko

(Gleboznawstwo leśne), przemieszczenie się masy gleby wraz z warstwami podścielającymi zwietrzelin skalnych podłoża, spowodowane siłami grawitacji, a często wsparte działalnością człowieka (np. podkopanie stoku związane z budownictwem). Jest to przesuwaniu się mas glebowo skalnych wzdłuż powierzchni poślizgu. Osuwiska są szczególnie częste w obszarach górskich Karpat i Pogórza Karpackiego o budowie fliszowej z dużym udziałem łupków ilastych, które nasycone wodą, stają się powierzchnią ślizgu dla nadległych warstw rumoszowych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klimaszewski M.1994. Geomorfologia Polski, t. 1 i 2, PWN, W-wa.
Starkel L. (red.) 1999. Geografia Polski - Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Klimaszewski M.1994. Geomorfologia Polski, t. 1 i 2, PWN, W-wa.
Starkel L. (red.) 1999. Geografia Polski - Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa.
Allen P. A. 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. PWN Warszawa.
Mojski E. J. 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. PIG Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt