Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

OT - przyjęcie śrdoka trwałego

(informatyka w leśnictwie, dokumentacja SILP), dokument dwustronny, sporządzany dla obiektów wytworzonych w procesie inwestycyjnym. Podstawą sporządzenia protokółu jest ostateczne rozliczenie inwestycji dokonane przez służbę inwestorką w uzgodnieniu i na podstawie danych ewidencji rzeczowej i finansowo-księgowej oraz protokół ostatecznego odbioru robót budowlanych.
Podaje się numer dokumentu, datę sporządzenia, nazwę obiektu inw., krótką charakterystykę, miejsce użytkowania i inne dane.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Zarządzenie nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie wzornika druków obowiązujących w Lasach Państwowych.

Zdjęcia

Rysunki

OT - przyjęcie śrdoka trwałego
OT - przyjęcie śrdoka trwałego

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt