Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Oxytree

Mieszańca Paulownia Clon in Vitro 112 można spotkać pod nazwą handlową: „Oxytree”, „BIO TREE”, „DRZEWO TLENOWE” (http://oxytree.pl/, http://www.biotree.pl/, http://bsco2.pl/drzewa-tlenowe/). Odmiana Paulownia Clon In Vitro 112 została wyhodowana w laboratorium in Vitro w Hiszpanii.

Paulownia Clon in Vitro 112 to bardzo szybko rosnąca roślina ze szlakiem fotosyntezy C4 Rośnie bardzo szybko na słabych i bardzo słabych glebach dając w ciągu pierwszych sześciu lat uprawy przyrost na wysokość dochodzący do 12 - 15 m.  Po ścięciu drzewo odrasta i już w kolejnych 4 latach uzyskuje powtórną wysokość do kilkunastu metrów (Pilarek 2016; Lisowski, Porwisiak 2016b; Kopaczel-Radziulewicz 2017). Cały cykl pozyskiwania drewna można powtórzyć 4-5 krotnie.

Cechą wyróżniającą Oxytree na tle innych upraw energetycznych jest możliwość produkcji wysokiej jakości drewna. Drewno to można wykorzystać do celów przemysłowych, np. do produkcji płyt wiórowych. Drewno Oxytree ma wysoki stosunek wytrzymałości do masy. Jednak gatunki Paulownia mają bardzo miękkie drewno Gęstość nasadzeń Paulownia determinuje wykorzystanie biomasy (Swiechowski i in. 2019).

Ważną cechą drzewa oxytree jest system korzeniowy palowy, który osiąga 9m głębokości. Powierzchnia jednego liścia jest bardzo duża i może przekraczać 2000 cm2. Według raportu opublikowanego przez López Serrano (2015]) na plantacji w prowincji Gerona objętość ciętego pięcioletniego jednego drzewa oxytree wynosiła 0,66 m3 przy długości pnia 10 m. Gatunek ten uznawany jest jako odpowiedni do produkcji biomasy i do rekultywacji gruntów (Iicka i in. 2016). Począwszy od trzeciego roku drzewo przepięknie kwitnie dając intensywny zapach zwabiający owady. Jeden hektar drzew umożliwia pozyskanie od 500-700 kg miodu.

Rozmnażąnie Paulownia Clon in Vitro 112 i następnie produkcja sadzonek odbywa się jedynie w laboratorium [Lisowski, Porwisiak 2016]. Pierwsze plantacje drzew Paulownia Clon in Vitro 112 powstały w 2014 r., sadzonki trafiło m.in. do Rumunii, Bułgarii, Czech i Polski. Według Carbon Solutions Global łączna powierzchnia plantacji wynosi 460 ha i stale rośnie.W Polsce pierwsze plantacje doświadczalne powstały w 2016 roku. i od tego czasu powstało 600 ha plantacji (Swiechowski i in. 2019). Głównym celem prowadzenia tych plantacji są badania dotyczące adaptacji Paulownia Clon in Vitro 112 do lokalnych warunków klimatycznych oraz wpływu na lokalną roślinność. Badania przeprowadzone przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) dowiodły, że typ gleby pochodzącej z 1-rocznej i 2-letniej plantacji Oxytree nie wpływa na kiełkowanie nasion i początkową fazę wzrostu pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i kukurydzy (Woźniak i in. 2018).

Istnieją jednak obawy odnośnie zakładania plantacji drzew Paulownia. Komisja PROP ds. Roślin (Państwowa Rada Ochrony Przy-rody; http://prop.info.pl/wp-content/uploads/2016/03/KOR-16-01_Paulownia_opia.pdf), w wydanej opinii dotyczącej dopuszczalności tworzenia na terenie Polski plantacji rośliny Oxytree (Paulownia Clon In Vitro 112) i jej możliwego wpływu na środowisko naturalne, zwróciła uwagę, że „szerokie propagowanie i sadzenie obcego dla flory Polski gatunku drzewa o biologii mało poznanej w warunkach polskich jest przedsięwzięciem obarczonym ryzykiem, zarówno w sensie przyrodniczym jak i ekonomicznym”.

Publikacje powiązane tematycznie

Icka P., Damo R., Icka E. (2016). Paulownia tomentosa, a fast growing timber. Annals” Valahia” University of Targoviste-Agriculture, 10(1), 14-19.

Kopaczel-Radziulewicz M – 2017 r. Czy oxytree radzi sobie w naszym klimacie. Rolnicze ABC nr 20 (320); 20

López Serrano F. R. 2015. Informe provisional de Simulación de la productividad De una plantación hipotética de Paulownia elongata x fortunei cv in Vitro 112®. Renewable Energy Research Institute.Department of Agroforestry Technology and Science and Genetics- Castilla La Mancha University. ss 6.

Pilarek B. 2016. Alternatywą drzewo tlenowe. Tygodnik Poradnik Rolniczy Nr 10 z dnia 6 marca 2016 r. s. 40

Porwisiak J., Lisowski H.. "cechy biometryczne drzewa oxytree w pierwszym roku wegetacji." Seria: Zeszyty naukowe WSA w Łomży 67: 56-64/

Świechowski, K., Liszewski, M., Bąbelewski, P., Koziel, J. A., Białowiec, A. 2019. Fuel properties of torrefied biomass from pruning of oxytree. Data, 4(2), 55.

 

Autor: Anna Zawadzka

Zdjęcia

Oxytree
Oxytree

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-10-30 przez Administratora Encyklopedii Leśnej
Hasło ostatnio zmienione 2020-10-30 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt