Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), Zinwentaryzowane drzewa i krzewy nanosi się na mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 zgodnie z oznaczeniami zawartymi w normie PN-B-01027:2002. Rysunek budowlany – Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu.

Grzegorz Szewczyk


(Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), Oznaczenia graficzne i symbole słowno-literowe zawarte w Polskiej Normie „PN-B-01027:2002 - Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu” - dotyczące obiektów budowlanych i urządzeń z nimi związanych, urządzeń komunikacji, ukształtowania terenu, zieleni i urządzeń terenowych, granic i linii regulacyjnych oraz wymiarowania, stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu, przy sporządzaniu rysunków projektowych i inwentaryzacyjnych zagospodarowania terenu, zgodnie z § 8. ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133

Maciej Czajka

ŹRÓDŁO (AUTOR)

PN-B-01027:2002 - Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu

Publikacje powiązane tematycznie

Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo UR w Krakowie.

Zdjęcia

Rysunki

oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu
oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt