Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

oznaczenie gruntu

(inżynieria leśna, gruntoznawstwo), określenie nazwy gruntu i opis na podstawie uziarnienia, rodzaju materiału właściwości składników mineralnych lub organicznych oraz plastyczności. Oznaczenie gruntu w PN-B-02481:1998 zdefiniowano jako "nazwa gruntu" i oznacz to: wyraz albo połączenie wyrazowe oznaczające rodzaj gruntu zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, przy czym nazwa gruntu niespoistego zależy od procentowej zawartości frakcji o danych wymiarach, natomiast gruntu spoistego - od zawartości frakcji iłowej, pyłowej i piaskowej.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
PN-EN- ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikacja gruntów. Część 1: Oznaczenie i opis. PKN Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt