Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

oznaka służbowa

(lasy i leśnictwo), oznaki służbowe z aksamitu w kolorze ciemnozielonym wyhaftowane są bajorkiem:1) w kolorze złotym - dla pracowników ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska,2) w kolorze srebrnym - dla pozostałych osób uprawnionych do noszenia munduru leśnika.Do oznak służbowych stosuje się wypustki w kolorze:1) złotym - dla pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,2) sjeny palonej - dla pracowników regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,3) zielonym - dla średnich leśnych szkół zawodowych oraz leśnych zakładów doświadczalnych szkół wyższych,4) niebieskim - dla pracowników urzędów wojewódzkich i starostw bezpośrednio zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.Oznaki służbowe umieszcza się na klapach marynarki. Wzory oznak służbowych określa załącznik nr 7 do rozporządzenia. Rodzaje oznak służbowych określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt