Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

ozy

(Gleboznawstwo leśne), formy morfologii terenu powstałe w wyniku działalności akumulacyjnej wód lodowcowych. Są to podłużne w stosunku do osi lodowca wały i ciągi pagórów wysokie od kilku do kilkudziesięciu metrów, o stromych stokach, zbudowane z osadów wytopionych z lądolodu i zdeponowanych w rzekach i strumieniach podlodowcowych. Zbliżonymi formami wytworzonymi przez lodowic są → kemy.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Mojski E. J. 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. PIG Warszawa.
Klimaszewski M.1994. Geomorfologia Polski, t. 1 i 2, PWN, W-wa.
Starkel L. (red.) 1999. Geografia Polski - Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Klimaszewski M.1994. Geomorfologia Polski, t. 1 i 2, PWN, W-wa.
Starkel L. (red.) 1999. Geografia Polski - Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa.
Allen P. A. 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. PWN Warszawa.
Lindner L. (red.), 1992. Czwartorzęd, osady, metody badań, stratygrafia. Wyd. PAE, Warszawa.

Powiązane hasła

osady lodowcowekemy

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt