Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny

(geodezja), zbiór map oraz materiałów fotogrametrycznych, teledetekcyjnych, rejestrów, wykazów, informatycznych baz danych, katalogów danych geodezyjnych i innych opracowań powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych. Prowadzenie zasobu należy do: Głównego Geodety Kraju (zasób centralny), marszałków województw (zasób wojewódzki) i starostów (zasób powiatowy).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity z dnia 8 października 2010 r.)

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt