Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

paprotniki

(botanika leśna, systematyka roślin), w dawnych systemach nazwa obejmująca rośliny telomowe tworzące zarodniki (psylofity, widłakowe, skrzypy i paprocie), u których w trakcie przemiany pokoleń sporofit przeważa wyraźnie nad gametofitem. Przewaga sporofitu przejawia się tym, że jest ono dużą rośliną o długim okresie życia, podczas gdy gametofit – najczęściej w postaci samodzielnej rośliny – jest drobny i krótkotrwały; jedynie u form najbardziej wyspecjalizowanych gametofit traci samodzielność i ulega redukcji, niekiedy do zaledwie kilkunastu komórek. Nowsze badania wykazały, że tak zdefiniowana grupa jest niejednorodna i obejmuje rośliny należące do bliżej niespokrewnionych linii rozwojowych.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Szweykowski J. 2003. Paprotniki. W: Słownik botaniczny. Red. A. i J. Szweykowscy. Wiedza Powszechna, Warszawa: 635.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt