Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Pelosole - gleby inicjalne ilaste

(Gleboznawstwo leśne), gleby o słabo wykształconym profilu, wytworzonym z ciężkich utworów jak → i → glina. Proces glebotwórczy jest ciągle odnawiany zjawiskami niszącymi określanymi jako → denudacja. Już wytworzone poziomy są niszczone i odsłania się głębsza część profilu – o niewykształconych poziomach genetycznych. Morfologię pelosoli można przedstawić następująco: Ain–C. Są to gleby słabo przewiewne i słabo przepuszczalne, zbite o wysokiej pojemności wodnej i sorpcyjnej. Są to potencjalnie dobre siedliska lasu świeżego i wilgotnego, gdzie najczęściej mogłyby występować grądy (Tilio-Carpinetum).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.

Publikacje powiązane tematycznie

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Praca zbiorowa. CILP.
Brożek S., Zwydak M. 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP.
Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Aktualizacja 2007 World Reference Base for Soil Resources First Update 2006. First Update 2007. Charzyński P., Bednarek R., Kabała C. (tłum. i red.) 2009, ISBN: 978-83-231-2425-2. Published by the arrangement with the FAO and UN by Nicolaus Copernicus University.
Gleby w środowisku przyrodniczym i krajobrazach Europy. 2013. Praca zbiorowa (red. S. Brożek). Wydawnictwo UR Kraków.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt