Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

perkoz dwuczuby

(zoologia leśna,ptaki), (łac. Podiceps cristatus, ang. Great Crested Grebe) ptak z rodziny Podicipedidae (perkozy), zaliczanej obecnie do rzędu Phoenicopteridae (flamingi). Długość ciała 46-51 cm, rozpiętość skrzydeł 59-73 cm, masa ciała 640-1400 g. Łatwo rozpoznawalny po rdzawej kryzie na bokach głowy i czubie na głowie. Spód ciała biały, wierzch brunatny. Wyraźny polifenizm. W szacie spoczynkowej traci ozdobne pióra na głowie. W Polsce szeroko rozpowszechniony gatunek lęgowy. Zamieszkuje jeziora z pasem szuwarów. Podczas toków para wykonuje rytualny taniec godowy polegający na stawaniu słupka naprzeciwko siebie i na potrząsaniu głowami. Gniazdo zakłada na wodzie (pływająca platforma z roślin). W okresie IV-VI składa 3-5 jaj, które wysiaduje samica na zmianę z samcem przez 27-29 dni. Zagniazdownik, pisklęta wykluwają się pokryte puchem i są od razu gotowe do opuszczenia gniazda. Mają paskowane upierzenie głowy i szyi są wożone na grzbiecie przez rodziców. Wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek wędrowny, przeloty III-IV i IX-XI, część osobników zimuje w kraju. Pożywienie: głównie ryby, rzadziej wodne bezkręgowce. Liczebność w Polsce szacowana na 15-25 tysięcy par. Gatunek objęty ochroną ścisłą.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Dariusz Graszka - Petrykowski

Publikacje powiązane tematycznie

Aulak W., Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cramp S. (red.) 1977-1994. The Birds of the Western Palearctic. T. I-IX. Oxford University Press, Oxford
Sikora A. i in. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań
Svensson L. 2012. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Multico, Warszawa
Tomiałojć L., Stawarczyk S. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław

Zdjęcia

perkoz dwuczuby

Rysunki

perkoz dwuczuby

Tabele

perkoz dwuczuby

Mapy

perkoz dwuczuby

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt