Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

piaskowce

(Gleboznawstwo leśne), lita skała klastyczna zaliczana do psamitów powstająca w wyniku cementacji piasku, to jest ziaren o średnicy od 2 do 0,1 mm. Składa się z obtoczonych okruszków skalnych i ziaren minerałów spojonych naturalną substancją wiążącą zwaną → spoiwo lub lepiszcze. Powstają głównie w środowisku rzecznym, morskim i wodnolodowcowym. Po zwietrzeniu tworzą pokrywy piaskowe o przydatności glebotwórczej zależnej od spoiwa. Występują i mają duże znaczenie glebotwórcze w Karpatach, Sudetach i Górach Świętokrzyskich (piaskowiec magurski, podmagurski, godulski, istebniański, kwadrowy i wiele innych). Przykłady gleb wytworzonych z piaskowców wraz z pełną dokumentacją opisową, analityczną i fotograficzną prezentuje → Atlas gleb leśnych Polski, np. profile nr 108, 105, 48, a także nr 7, 1 i inne.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.

Publikacje powiązane tematycznie

Bolewski A., Manecki A.: Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa 1993.
Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.
Borkowska M., Smulikowski K.: Minerały skałotwórcze. Wyd. Geol., W-wa 1973.
Maślankiewicz K.: Wstęp do nauki o skałach. Wyd. Geol., Warszawa 1967.
Mizerski W. 2005. Geologia Polski dla geografów. W-wa.
Oleksynowa K., Tokaj J., Jakubiec J. 1993: Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. I. Rozpoznawanie minerałów i skał glebotwórczych. Skrypt AR w Krakowie.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.

Zdjęcia

piaskowiec drobnoziarnisty cienkoławicowy, krzemieniasty lgocki laminowany
piaskowiec drobnoziarnisty glaukonitowy godulski o spoiwie ilasty
piaskowiec drobnoziarnisty mikowy krośnienski o spoiwie węglanowym, łupiacy sie wzdłuż blaszek mik 3

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt