Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

piętrowość wód podziemnych

(inżynieria leśna, hydrologia), 1. Piętrowe występowanie zbiorowisk wód podziemnych (utworów wodonośnych, kolektorów) poprzedzielanych utworami niewodonośnymi (izolatorami, utworami półprzepuszczalnymi i słabo przepuszczalnymi). Ma często miejsce w nieckach i monoklinach oraz wielopoziomowych utworach czwartorzędowych.2. Podział profilu hydrogeologicznego na jednostki hydrostratygraficzne, poczynając od nadrzędnych do niższych rzędów. Formacje i piętra wodonośne noszą nazwy stratygraficzne, poziomy oznacza się liczebnikami, poczynając od góry, nazwami: górne, środkowe, dolne, lub nazwami stratygraficznymi.ang. superposition of aquifers
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A. Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt