Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Plan działań dotyczący gospodarki leśnej UE

Przyjęty w 2006 r. przez Komisję Europejską na okres 5 lat plan działań, mający na celu wspieranie i wzmacnianie zrównoważonej gospodarki leśnej oraz wielofunkcyjnej roli pełnionej przez lasy. Plan służył stworzeniu spójnych ram wprowadzania w życie działań dotyczących lasów w państwach członkowskich i stanowił instrument koordynacji pomiędzy działaniami Wspólnoty a polityką leśną poszczególnych krajów. Zachowywał główne zasady i elementy przyjętej w 1998 r. strategii leśnej Unii Europejskiej i uwzględniał rosnące znaczenie w polityce leśnej spraw o zasięgu światowym i międzysektorowym, wymagających poprawy spójności i koordynacji działań, a także potrzebę wzmocnienia konkurencyjności sektora leśnego oraz należytego zarządzania lasami w całej Unii Europejskiej.
Działania w ramach omawianego planu koncentrowały się na czterech zasadniczych celach:
- poprawie długotrwałej konkurencyjności oraz upowszechnianiu zrównoważonego wykorzystywania produktów leśnych i usług związanych z leśnictwem,
- poprawie stanu środowiska i jego ochronie, w tym zachowaniu i poprawie różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych, wspieraniu wiązania CO2 przez lasy, poprawie stanu lasów i ich odporności na czynniki zewnętrzne,
- udziale w poprawie jakości życia poprzez zachowanie i wspieranie społecznego oraz kulturowego wymiaru lasów,
- wspieraniu koordynacji i komunikacji, w tym poprawie spójności i współpracy pomiędzy sektorami, służącej zachowaniu równowagi między celami gospodarczymi, środowiskowymi i społeczno-kulturowymi na różnorodnych poziomach organizacyjnych i instytucjonalnych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:52006DC0302

Autor: Adam Kaliszewski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-10-30 przez Administratora Encyklopedii Leśnej
Hasło ostatnio zmienione 2020-10-30 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt