Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

plejstocen

(Gleboznawstwo leśne), część → czwartorzędu, zwany → epoka lodowcowa lub epoką lodową, ze względu na olbrzymie lodowce kontynentalne (lądolody), które pokrywały część Europy, łącznie z Polską, a także inne obszary strefy umiarkowanej. W tym czasie lądolód okresowo narastał i topniał, przez co na terenie prawie całej Polski znajdują się plejstoceńskie → osady lodowcowe i wodnolodowcowe. Wyróżnia się co najmniej 3 główne nawroty zlodowaceń: krakowskie zwane też południowopolskim, środkowopolskie i północnopolskie zwane bałtyckim. Początek holocenu był związany z gwałtowną zmianą klimatu polegającą na szybkim ociepleniu i przejściu z glacjalnej na interglacjalną modę klimatu. Tym samym zakończyła się ostatnia faza późnego glacjału, czyli zlodowacenie północnopolskie. Obecnie, powierzchniowa warstwa naszego kraju, zwłaszcza na nizinach zbudowana jest z utworów przetransportowanych, przesortowanych i zdeponowanych przez lodowce i towarzyszące im wody powierzchniowe o charakterze rzek, rozlewisk, bagien i jezior. Utwory pozostawione przez lodowiec to skały macierzyste większości gleb Polski.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Mojski E. J. 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. PIG Warszawa.
Klimaszewski M.1994. Geomorfologia Polski, t. 1 i 2, PWN, W-wa.
Starkel L. (red.) 1999. Geografia Polski - Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Klimaszewski M.1994. Geomorfologia Polski, t. 1 i 2, PWN, W-wa.
Starkel L. (red.) 1999. Geografia Polski - Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa.
Allen P. A. 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. PWN Warszawa.
Lindner L. (red.), 1992. Czwartorzęd, osady, metody badań, stratygrafia. Wyd. PAE, Warszawa.

Powiązane hasła

czwartorzędepoka lodowcowa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt