Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

pleszka

(zoologia leśna,ptaki), (łac. Phoenicurus phoenicurus, ang. Redstart) ptak z rodziny Muscicapidae (muchołówkowate), rzędu Passeriformes (wróblowe). Długość ciała 13-14,5 cm, masa ciała 10-20 g. Podobna do kopciuszka, lecz pierś i brzuch rdzawe, boki głowy i gardło czarne, a na czole biała plama. Wyraźny dymorfizm płciowy. Samica bardziej płowopomarańczowa od spodu niż samica kopciuszka. W Polsce dość rozpowszechniony gatunek lęgowy. Zamieszkuje lasy mieszane - zwykle skraje, ogrody, sady. Gniazdo zakłada w dziuplach, czasem na budynkach, zajmuje też skrzynki lęgowe dla sikor. W okresie V-VI składa 5-7 jaj, które wysiaduje wyłącznie samica przez 12-14 dni. Wyprowadza dwa lęgi w roku. Gatunek wędrowny, przeloty IV-V i IX-X, zimuje w Afryce. Pożywienie: drobne bezkręgowce, nasiona, także jagody. Liczebność w Polsce szacowana na 80-150 tysięcy par. Gatunek objęty ochroną ścisłą.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Dariusz Graszka - Petrykowski

Publikacje powiązane tematycznie

Aulak W., Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cramp S. (red.) 1977-1994. The Birds of the Western Palearctic. T. I-IX. Oxford University Press, Oxford
Sikora A. i in. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań
Svensson L. 2012. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Multico, Warszawa
Tomiałojć L., Stawarczyk S. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław

Zdjęcia

pleszka
pleszka

Rysunki

pleszka

Tabele

pleszka

Mapy

pleszka

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt