Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

podatnik podatku leśnego

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: 1) właścicielami lasów 2) posiadaczami samoistnymi lasów 3) użytkownikami wieczystymi lasów 4) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, art. 2 ust. 1

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt