Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

podgorzałka

(zoologia leśna,ptaki), (łac. Aythya nyroca, ang. Ferruginous Duck) ptak z rodziny Anatidae (kaczkowate), rzędu Anseriformes (blaszkodziobe). Długość ciała 38-42 cm, rozpiętość skrzydeł 60-67 cm, masa ciała 440-740 g. Ciemnokasztanowa z białym podogoniem i środkiem brzucha, samica bardziej brunatna. Na skrzydłach w locie widoczne białe pasy. Dziób smukły, ciemnoszary. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. Tęczówka samca biała, samicy brązowa. Zamieszkuje głównie bogato zarośnięte wody stojące. Gniazdo zakłada na ziemi lub na wodzie (pływająca platforma z roślin). W okresie V-VI składa 8-10 jaj, które wysiaduje wyłącznie samica przez 25-27 dni. Zagniazdownik, pisklęta wykluwają się pokryte puchem i są od razu gotowe do opuszczenia gniazda. Wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek wędrowny, przeloty III-V i VIII-XI, zimuje w basenie Morza Śródziemnego. Pożywienie: głównie rośliny wodne. W ostatnich dziesięcioleciach gwałtownie zmniejszyła swą liczebność w Polsce. Obecnie gnieździ się u nas 40-50 par. Gatunek objęty ochroną ścisłą.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Dariusz Graszka - Petrykowski

Publikacje powiązane tematycznie

Aulak W., Rowiński P. 2010. Tablice biologiczne kręgowców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cramp S. (red.) 1977-1994. The Birds of the Western Palearctic. T. I-IX. Oxford University Press, Oxford
Sikora A. i in. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań
Svensson L. 2012. Ptaki. Przewodnik Collinsa. Multico, Warszawa
Tomiałojć L., Stawarczyk S. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”, Wrocław

Zdjęcia

Rysunki

podgorzałka

Tabele

podgorzałka

Mapy

podgorzałka

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt