Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

podkasaniec zwyczajny (Miniopterus schreibersii)

gatunek nietoperza z rodziny podkasańcowatych (Miniopteridae). Niewielkich rozmiarów nietoperz. Długość ciała 5-6 cm, rozpiętość skrzydeł 28-30 cm. Uszy szerokie, bardzo krótkie, ledwie widoczne z futerka. Skrzydła szerokie u nasady, silnie zwężają się ku końcom. Złożone podginają się do wewnątrz. Ostroga silnie rozwinięta, bez płatka. Ogon nie wystaje z błony ogonowej. Gatunek ciepłolubny. Tworzy liczne (często wielotysięczne) kolonie złożone z samic i samców, często z innymi gatunkami nietoperzy. Na żer wylatuje dość wcześnie. Poluje głównie na ćmy. Preferuje tereny otwarte, bezleśne. Letnie ukrycia przeważnie w jaskiniach, rzadziej na strychach. Zimę spędza w jaskiniach. Jedno młode w sezonie rozrodczym. Maksymalna stwierdzona długość życia 16 lat. Nie został wymieniony na liście gatunków objętych ochroną z 2016 r. Można przyjąć, że jest objęty ochroną ścisłą, podobnie jak inne gatunki nietoperzy w Polsce. Według IUCN gatunek narażony na wyginięcie (VU). W granicach zasięgu wykazuje spadkowy trend liczebności.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Gazaryan S., Bücs S., Çoraman E. 2020. Miniopterus schreibersii. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T81633057A151216401. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-2.RLTS.T81633057A151216401.en

Kowalski K., Ruprecht A. L. 1984. Rząd - Nietoperze - Chiroptera. W: Z. Pucek (red.) Klucz do oznaczania ssaków Polski: 85-138. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wilson D. E., Reeder D-A M. (eds.) 2005. Mammal species of the World. A taxonomic and geographic reference. Johns Hopkins University Press, Baltimore. https://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/msw3/

Publikacje powiązane tematycznie

Atlas ssaków Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków https://www.iop.krakow.pl/ssaki/gatunki

Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.) 2014. Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Cichocki W., Ważna A., Cichocki J., Rajska E., Jasiński A., Bogdanowicz W. 2015. Polskie nazewnictwo ssaków świata. Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Gazaryan S., Bücs S., Çoraman E. 2020. Miniopterus schreibersii. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T81633057A151216401. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-2.RLTS.T81633057A151216401.en

Kowalski K., Ruprecht A. L. 1984. Rząd - Nietoperze - Chiroptera. W: Z. Pucek (red.) Klucz do oznaczania ssaków Polski: 85-138. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dz. U. z 2016 r. poz. 2183

Wilson D. E., Reeder D-A M. (eds.) 2005. Mammal species of the World. A taxonomic and geographic reference. Johns Hopkins University Press, Baltimore. https://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/msw3/

Autor: Elżbieta Jancewicz

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-12-31 przez Administratora Encyklopedii Leśnej
Hasło ostatnio zmienione 2020-12-31 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt