Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

podpory

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), podpory są posadowionymi na ziemi wzmocnieniami mechanicznymi drzew lub konarów. Z reguły podpory są wykonane z elementów metalowych. Podstawowymi problemami przy projektowaniu podpór są ustalenie miejsca podparcia drzewa, które powinno być umiejscowione za środkiem ciężkości podpieranego elementu, oraz oszacowanie jego ciężaru w celu obliczenia parametrów wytrzymałościowych wzmacniającej konstrukcji. Siłę, z jaką drzewo działa na podpory, można oszacować na podstawie ciężaru właściwego drewna. Miąższość podpieranego drzewa określa się na podstawie jego pierśnicy i wysokości z Tabel Miąższości Drzew Stojących. Najbardziej efektywne ustawienie podpory osiąga się przy zachowaniu kąta prostego pomiędzy podporą i pniem (konarem) na kierunku zgodnym z wypadkową siły ciężkości powodującą obalanie się drzewa. Sposób połączenia podpory i drzewa musi umożliwiać ruchy pnia oraz powiększanie się jego wymiarów. Z reguły drzewo wspiera się na półobejmie w kształcie płaskiej litery U o odległości pomiędzy ramionami na tyle dużej, by zapewnić nieuszkadzanie pnia przynajmniej przez kilkanaście lat. Stosowane kiedyś przewierty oraz zakładanie śrub przechodzących przez pień i elastycznie połączonych ze wspornikiem należy uznać za niepożądane z uwagi na ograniczenia ruchów drzewa i jego ranienie w sąsiedztwie śruby.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo UR w Krakowie.

Publikacje powiązane tematycznie

Chachulski Z. 2000. Chirurgia i pielęgnacja drzew. Legraf, Warszawa.
Siewniak M., Kusche D. 2002. Baumpflege heute. Patzer-Verlag, Berlin – Hannover.
Skup A. 1995. Pielęgnacja i ochrona drzew (z normami jakości). Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew, Kraków.

Zdjęcia

podpory
podpory

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt