Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Podrost

Podrost- faza rozwoju drzewostanu, następująca po nalocie lub uprawie podokapowej. Tworzy go młode pokolenie drzew wzrastające pod osłoną górną drzewostanu, które ze względu na swój skład gatunkowy, żywotność, zdrowotność, korzystną tendencję wzrostową rokuje nadzieję na utworzenie w przyszłości drzewostanu wysokopiennego. W praktyce urządzeniowej do podrostu zaliczamy drzewka, o wysokości powyżej 0,5 metra (Jaworski 2011). Według instrukcji Urządzania Lasu, w opisie taksacyjnym warstwę podrostu opisuje się, jeżeli zajmuje co najmniej 10% powierzchni. Na powierzchni otwartej odpowiednikiem podrostu jest młodnik.

W ramach hodowli lasu wskazane jest dążenie do wykorzystania najbardziej wartościowych istniejących, podrostów w procesie przebudowy czy odnowienia , zatem na liczebność i/lub stopnia pokrycia powierzchni przez podrost  oraz jego jakość należy zwracać uwagę. Uwzględnienie samorzutnie powstałych warstw podrostów przynosi korzyści ekonomiczne, ekologiczne, społeczne oraz wpisuje się w koncepcję półnaturalnej hodowli lasu. Współczesna hodowla lasu wykazuje tendencje coraz większego dążenia do kształtowania zróżnicowanej struktury drzewostanów. Można w ten sposób uzyskać odpowiednie wyprzedzenie wiekowe dla gatunku domieszkowego i unika trudności związanych z hodowlą wielu gatunków( np. dębu) w fazie uprawy. Świadome rozpoczęcie, a następnie włączenie podrostów powstałych pod okapem drzewostanu do dalszej hodowli lasu może zmniejszyć częstość wykorzystania rębni zupełnych.

Jednakże inicjowanie tworzenia się nalotów, które następnie mogą przejść w fazę podrostu jest procesem złożonym i wymaga indywidualnego podejścia hodowlanego do każdego drzewostanu. Efekty naturalnego odnowienia zależą od wielu czynników środowiskowych, a także od zastosowanych rozwiązań hodowlanych i ochronnych. Wykorzystanie naturalnych procesów zachodzących w ekosystemach leśnych jest jednym z filarów półnaturalnej hodowli lasu.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów. PWRiL.

Publikacje powiązane tematycznie

Aleksandrowicz-Trzcinska, M., Pewniak, B., & Zybura, H. (2018). Cechy jakościowe podrostów dębowych rosnących pod osłoną drzewostanów sosnowych. Sylwan, 162(04):267-276

Brzeziecki B., Drozdowski S., Bielak K., Buraczyk W., Gawron L. 2013. Kształtowanie zróżnicowanej struktury drzewostanów w warunkach nizinnych. Sylwan 157 (8): 597−606, 2013.

Autor: Anna Zawadzka

Zdjęcia

Podrost
Podrost

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-07-31 przez Administratora Encyklopedii Leśnej
Hasło ostatnio zmienione 2020-07-31 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt