Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

podstawowe zasady postępowania administracyjnego

(Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), zasada państwa prawa (art. 6 K.p.a.) zasada praworządności (art.7 K.p.a.) zasada prawdy obiektywnej (art.7 K.p.a.) zasada uwzględnienia interesu społecznego (art.7 K.p.a.) zasada pogłębiania zaufania obywateli (art. 8 K.p.a.) zasada informowania stron (art. 9 K.p.a.) zasada uczestnictwa stron w postępowaniu (art. 10 K.p.a.) zasada wyjaśniania przesłanek załatwienia sprawy (art. 11 K.p.a.) zasada szybkości postępowania (art. 12 K.p.a.) zasada nakłaniania do ugody (art. 13 K.p.a.) zasada pisemności postępowania (art. 14 K.p.a.) zasada dwuinstancyjności postępowania (art. 15 K.p.a.) zasada trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych i sądowej kontroli. (art. 16 K.p.a.)

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami) - Art. 6-16

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt