Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

podział systematyczny ssaków Polski

Z uwzględnieniem najnowszych zmian podział systematyczny ssaków Polski wygląda następująco:
 
gromada SSAKI (Mammalia)
- rząd JEŻOKSZTAŁTNE (Erinaceomorpha)
------- rodzina JEŻOWATE (Erinaceidae)
---------- rodzaj JEŻ (Erinaceus)
-------------- jeż wschodni (Erinaceus roumanicus)
-------------- jeż zachodni (Erinaceus europaeus)
- rząd RYJÓWKOKSZTAŁTNE (Soricomorpha)
------- rodzina RYJÓWKOWATE (Soricidae)
---------- rodzaj RYJÓWKA (Sorex)
-------------- ryjówka aksamitna (Sorex araneus)
-------------- ryjówka średnia (Sorex caecutiens)
-------------- ryjówka malutka (Sorex minutus)
-------------- ryjówka górska (Sorex alpinus)
---------- rodzaj RZĘSOREK (Neomys)
-------------- rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens)
-------------- rzęsorek mniejszy (Neomys anomalus)
---------- rodzaj ZĘBIEŁEK (Crocidura)
-------------- zębiełek białawy (Crocidura leucodon)
-------------- zębiełek karliczek (Crocidura suaveolens)
------- rodzina KRETOWATE (Talpidae)
---------- rodzaj KRET (Talpa)
-------------- kret europejski (Talpa europaea)
-rząd GRYZONIE (Rodentia)
------- rodzina BOBROWATE (Castoridae)
---------- rodzaj BÓBR (Castor)
------------ bóbr europejski (Castor fiber)
------- rodzina CHOMIKOWATE (Cricetidae)
--------- podrodzina CHOMIKI (Cricetinae)
---------- rodzaj CHOMIK (Cricetus)
------------ chomik europejski (Cricetus cricetus)
--------- podrodzina KARCZOWNIKI (Arvicolinae)
---------- rodzaj KARCZOWNIK (Arvicola)
------------- karczownik ziemnowodny (Arvicola amphibius)
-------------- karczownik górski (karczownik mniejszy) (Arvicola scherman)
---------- rodzaj NORNICA (Clethrionomys)
-------------- nornica ruda (Clethrionomys glareolus)
---------- rodzaj ŚNIEŻNIK (Chionomys)
-------------- śnieżnik europejski (nornik śnieżny, nornik karpacki) (Chionomys nivalis)
---------- rodzaj NORNIK (Microtus)
-------------- nornik bury (Microtus agrestis)
-------------- nornik zwyczajny (nornik polny, polnik) (Microtus arvalis)
-------------- nornik północny (Microtus oeconomus)
-------------- nornik darniowy (darniówka zwyczajna) (Microtus subterraneus)
-------------- nornik tatrzański (darniówka tatrzańska) (Microtus tatricus)
---------- rodzaj PIŻMAK (Ondatra)
-------------- piżmak amerykański (Ondatra zibethicus)
------- rodzina MYSZOWATE (Muridae)
---------- rodzaj MYSZARKA (Apodemus)
-------------- myszarka polna (mysz polna) (Apodemus agrarius)
-------------- myszarka leśna (mysz leśna) (Apodemus flavicollis)
-------------- myszarka zaroślowa (mysz zaroślowa) (Apodemus sylvaticus)
-------------- myszarka zielna (mysz zielna, mysz małooka) (Apodemus uralensis (Apodemus microps))
---------- rodzaj MYSZ (Mus)
-------------- mysz domowa (Mus musculus)
---------- rodzaj BADYLARKA (Micromys)
-------------- badylarka pospolita (Micromys minutus)
---------- rodzaj SZCZUR (Rattus)
-------------- szczur wędrowny (Rattus norvegicus)
-------------- szczur śniady (Rattus rattus)
------- rodzina NUTRIOWATE (Myocastoridae)
---------- rodzaj NUTRIA (Myocastor)
-------------- nutria amerykańska (Myocastor coypus)
------- rodzina POPIELICOWATE (Gliridae)
---------- rodzaj POPIELICA (Glis)
-------------- popielica szara (Glis glis)
---------- rodzaj KOSZATKA (Dryomys)
-------------- koszatka leśna (Dryomys nitedula)
---------- rodzaj ŻOŁĘDNICA (Eliomys)
-------------- żołędnica europejska (Eliomys quercinus)
---------- rodzaj ORZESZNICA (Muscardinus)
-------------- orzesznica leszczynowa (Muscardinus avellanarius)
------- rodzina SKOCZKOWATE (Dipodidae)
---------- rodzaj SMUŻKA (Sicista)
-------------- smużka leśna (Sicista betulina)
-------------- smużka stepowa (Sicista subtilis)
------- rodzina WIEWIÓRKOWATE (Sciuridae)
---------- rodzaj ŚWISTAK (Marmota)
-------------- świstak tatrzański (Marmota marmota)
---------- rodzaj WIEWIÓRKA (Sciurus)
-------------- wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris)
---------- rodzaj SUSEŁ (Spermophilus)
-------------- suseł moręgowany (Spermophilus citellus)
-------------- suseł perełkowany (Spermophilus suslicus)
- rząd NIETOPERZE (Chiroptera)
---- podrząd RUDAWKOKSZTAŁTNE (Pteropodiformes)
------- rodzina PODKOWCOWATE (Rhinolophidae)
---------- rodzaj PODKOWIEC (Rhinolophus)
-------------- podkowiec duży (Rhinolophus ferrumequinum)
-------------- podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros)
---- podrząd MROCZKOKSZTAŁTNE (Vesperitilioniformes)
------- rodzina MROCZKOWATE (Vespertilionidae)
--------- podrodzina NOCKI (Myotinae)
---------- rodzaj NOCEK (Myotis)
-------------- nocek Alkatoe (Myotis alcathoe)
-------------- nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii)
-------------- nocek Brandta (Myotis brandtii)
-------------- nocek duży (Myotis myotis)
-------------- nocek łydkowłosy (Myotis dasycneme)
-------------- nocek Natterera (Myotis nattereri)
-------------- nocek orzęsiony (Myotis emarginatus)
-------------- nocek ostrouszny (Myotis blythii)
-------------- nocek rudy (Myotis daubentonii)
-------------- nocek wąsatek (Myotis mystacinus)
--------- podrodzina MROCZKI (Vespertilioninae)
---------- rodzaj BOROWIEC (Nyctalus)
-------------- borowiec olbrzymi (Nyctalus lasiopterus)
-------------- borowiec leśny (borowiaczek) (Nyctalus leisleri)
-------------- borowiec wielki (Nyctalus noctula)
---------- rodzaj GACEK (Plecotus)
-------------- gacek brunatny (Plecotus auritus)
-------------- gacek szary (Plecotus austriacus)
---------- rodzaj KARLIK (Pipistrellus)
-------------- karlik średni (Pipistrellus kuhlii)
-------------- karlik większy (Pipistrellus nathusii)
-------------- karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus)
-------------- karlik drobny (Pipistrellus pygmaeus)
---------- rodzaj MOPEK (Barbastella)
-------------- mopek zachodni (Barbastella barbastellus)
---------- rodzaj MROCZAK (Vespertilio)
-------------- mroczak posrebrzany (mroczek posrebrzany) (Vespertilio murinus)
---------- rodzaj MROCZEK (Eptesicus)
-------------- mroczek pozłocisty (Eptesicus nilssonii)
-------------- mroczek późny (Eptesicus serotinus)
---------- rodzaj PRZYMROCZEK (Hypsugo)
-------------- przymroczek Saviego (Hypsugo savii)
------- rodzina PODKASAŃCOWATE (Miniopteridae)
---------- rodzaj PODKASANIEC (Miniopterus)
-------------- podkasaniec zwyczajny (Miniopterus schreibersii)
- rząd ZAJĘCZAKI (Lagomorpha)
------- rodzina ZAJĄCOWATE (Leporidae)
---------- rodzaj ZAJĄC (Lepus)
-------------- zając szarak (Lepus europaeus)
-------------- zając bielak (Lepus timidus)
---------- rodzaj KRÓLIK (Oryctolagus)
-------------- królik europejski (królik dziki) (Oryctolagus cuniculus)
- rząd DRAPIEŻNE (Carnivora)
------- rodzina PSOWATE (Canidae)
---------- rodzaj WILK (Canis)
-------------- wilk szary (Canis lupus)
-------------- szakal złocisty (Canis aureus)
---------- rodzaj LIS (Vulpes)
-------------- lis rudy (Vulpes vulpes)
---------- rodzaj JENOT (Nyctereutes)
-------------- jenot azjatycki (Nyctereutes procyonoides)
------- rodzina KOTOWATE (Felidae)
---------- rodzaj RYŚ (Lynx)
-------------- ryś euroazjatycki (Lynx lynx)
---------- rodzaj ŻBIK (Felis)
-------------- żbik europejski (Felis silvestris)
------- rodzina NIEDŹWIEDZIOWATE (Ursidae)
---------- rodzaj NIEDŹWIEDŹ (Ursus)
-------------- niedźwiedź brunatny (Ursus arctos)
------- rodzina SZOPOWATE (Procyonidae)
---------- rodzaj SZOP (Procyon)
-------------- szop pracz (Procyon lotor)
------- rodzina ŁASICOWATE (Mustelidae)
---------- rodzaj BORSUK (Meles)
-------------- borsuk europejski (Meles meles)
---------- rodzaj WYDRA (Lutra)
-------------- wydra europejska (Lutra lutra)
---------- rodzaj KUNA (Martes)
-------------- kuna leśna (Martes martes)
-------------- kuna domowa (Martes foina)
---------- rodzaj ŁASICA (Mustela)
-------------- tchórz zwyczajny (Mustela putorius)
-------------- tchórz stepowy (Mustela eversmannii)
-------------- gronostaj europejski (Mustela erminea)
-------------- łasica łaska (Mustela nivalis)
-------------- norka europejska (Mustela lutreola)
---------- rodzaj WIZON (Neovison)
-------------- norka amerykańska (wizon amerykański) (Neovison vison)
------- rodzina FOKOWATE (Phocidae)
---------- rodzaj SZARYTKA (Halichoreus)
-------------- szarytka morska (foka szara) (Halichoreus grypus)
---------- rodzaj FOKA (Phoca)
-------------- foka pospolita (Phoca vitulina)
---------- rodzaj NERPA (Pusa)
-------------- nerpa obrączkowana (Pusa hispida)
- rząd PARZYSTOKOPYTNE (Artiodactyla)
---- podrząd ŚWINIOKSZTAŁTNE (Suina) / NIEPRZEŻUWAJĄCE (Suinamorpha)
------- rodzina ŚWINIOWATE (Suidae)
---------- rodzaj DZIK (Sus)
-------------- dzik euroazjatycki (Sus scrofa)
---- podrząd PRZEŻUWACZE (Ruminantia)
------- rodzina JELENIOWATE (Cervidae)
---------- rodzaj ŁOŚ (Alces)
-------------- łoś euroazjatycki (Alces alces)
---------- rodzaj JELEŃ (Cervus)
-------------- jeleń szlachetny (j. europejski) (Cervus elaphus)
-------------- jeleń wschodni (j. sika) (Cervus nippon)
---------- rodzaj DANIEL (Dama)
-------------- daniel zwyczajny (Dama dama)
---------- rodzaj SARNA (Capreolus)
-------------- sarna europejska (Capreolus capreolus)
------- rodzina WOŁOWATE (Bovidae)
---------- rodzaj ŻUBR (Bison)
-------------- żubr europejski (Bison bonasus)
---------- rodzaj KOZICA (Rupicapra)
-------------- kozica północna (Rupicapra rupicapra)
---------- rodzaj MUFLON (Ovis)
-------------- muflon śródziemnomorski (Ovis aries)
- rząd NIEPARZYSTOKOPYTNE (Perissodactyla)
------- rodzina KONIOWATE (Equidae)
---------- rodzaj KOŃ (Equus)
-------------- [tarpan (Equus caballus ferrus) (gat. wymarły)]
-------------- [koń Przewalskiego (Equus przewalskii)] (gat. wymarły na wolności, zdziczały)
ŹRÓDŁO (AUTOR)

Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.) 2014. Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. (red.) 2014. Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Cichocki W., Ważna A., Cichocki J., Rajska E., Jasiński A., Bogdanowicz W. 2015. Polskie nazewnictwo ssaków świata. Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Autor: Elżbieta Jancewicz

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-12-31 przez Administratora Encyklopedii Leśnej
Hasło ostatnio zmienione 2020-12-31 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt