Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

pojemność sorpcyjna kationowa

(Gleboznawstwo leśne), pojemność sorpcyjna kationowa gleby jest miarą zdolności do wiązania kationów przez kompleks sorpcyjny. Aby poznać pojemność sorpcyjną gleby stosuje się metodę pośrednią, czyli oznacza się → kwasowość hydrolityczną oraz → sumę kationów zasadowych, a następnie sumuje się wyniki oznaczeń. Jest to metoda stosowana w praktyce leśnej. Drugim sposobem jest bezpośrednie oznaczenie tej cechy poprzez pełne wysycenie gleby kationem amonu, odmycie jego nadmiaru etanolem i oddestylowanie z gleby ilości zasorbowanego amonu. Pojemność sorpcyjna jest zwykle wyrażana w centymolach na 1 kg gleby (cmol (+) x kg-1). Wartość ta waha się od poniżej 1,0 do kilkudziesięciu, a w torfach i murszach w zależności od kwasowości i stopnia rozkładu może nawet zbliżać się do 200 cmol (+) x kg-1. Jest uzależniona od uziarnienia gleby, zawartości próchnicy, kwasowości. W profilu glebowym cecha ta zwykle jest najwyższa w poziomie próchnicznym, ale często w głębszych poziomach gdzie jest więcej frakcji ilastych reguła ta może być odwrócona. Ważnym elementem dla charakterystyki gleby, a także dla warunków życia roślin jest stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi. Szczegółowe dane pojemności sorpcyjnej gleb prezentuje → Atlas gleb leśnych Polski.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Lityński T., Jurkowska H., Gorlach E. 1976. Analiza chemiczno rolnicza. PWN.
Bednarek R, Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 344.

Publikacje powiązane tematycznie

Lityński T., Jurkowska H., Gorlach E. 1976. Analiza chemiczno rolnicza. PWN.
Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa.
Bednarek R, Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 344.

Powiązane hasła

kompleks sorpcyjny

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt