Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

pole konfliktu

(ochrona przyrody, natura 2000), obszar terytorium Rzeczypospolitej, w którym zrealizowanie projektowanego przedsięwzięcia gospodarczego lub projektowanego planu działania może mieć ujemny wpływ na ochronę bogactwa przyrodniczego w ramach ogólnoeuropejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000, oraz odwrotnie: projektowane obszary specjalnej ochrony ptaków oraz specjalne obszary ochrony siedlisk sprzeciwiają się projektowaniu planów działania oraz przedsięwzięć gospodarczych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konrad Tomaszewski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt