Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

pole wpływu drzewa na budowle

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), zasięg pola wpływu korzeni uzależniony jest od:
- gatunku drzewa,
- wieku drzewa (zwiększa się wraz z wiekiem),
- występowania jako drzewo soliterowe lub składnik zadrzewienia (w grupie ok. 1,5-krotnie większy zasięg ogólny),
- budowy geologicznej podłoża gruntowego oraz rozwoju i typu procesów geodynamicznych,
- poziomu wód gruntowych (w zasadzie korzenie nie przechodzą poniżej poziomu wody gruntowej, rozwijają się natomiast w kierunku wód przepływowych),
- uzbrojenia terenu (koncentracja korzeni jest obserwowana w sąsiedztwie drenów i instalacji wodnych),
- czynników topograficznych. W budownictwie przyjmuje się z pewnym uproszczeniem, że pole oddziaływania korzeni jest odwróconym stożkiem, o podstawie kołowej opisanej na końcach najdalej sięgających korzeni włośnikowych. Przyjmuje się zasięg poziomy bryły korzeniowej jako trzykrotną wysokość najwyższego drzewa w zadrzewieniu.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Szewczyk G. 2010. Chirurgia drzew. Materiały do wykładów. KULiD UR, Kraków.

Publikacje powiązane tematycznie

Łuczyńska-Bruzda M. 1992. Elementy naturalne środowiska. Politechnika Krakowska, Kraków.
Łukasiewicz A., Łukasiewicz A. 2009. Rola i kształtowanie zieleni miejskiej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Szczepanowska H.B. 2001. Drzewa w mieście. Hortpress, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt