Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

polityka ekologiczna państwa

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), program, mający na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. Na podstawie aktualnego stanu środowiska określa w szczególności:1) cele ekologiczne;2) priorytety ekologiczne;3) rodzaj i harmonogram dzialań proekologicznych;4) środki niezbędne do osiagnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.Politykę ekologiczną państwa przyjmuje się na 4 lata, z tym że przewidziane w niej działania w perspektywie obejmują kolejne 4 lata.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art.13 i 14

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt