Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

polodowcowy

(Gleboznawstwo leśne), może oznaczać:
1. utwory skalne pozostawione przez → lodowiec jako osady lodowcowe,
2. krajobraz i rzeźba obszarów ukształtowany przez lodowiec, określanych jako młodoglacjalne w którym formy pozostawione przez lodowiec nie zostały przekształcone i są widoczne w terenie (garby i pagórki → morena, → głaz narzutowy, duża liczba jezior z wałami podłużnymi → ozy i poprzecznymi → kemy,
3. okres po ustąpieniu zlodowaceń, → holocen czyli ostanie około 11 700 lat.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Mojski E. J. 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. PIG Warszawa.
Klimaszewski M.1994. Geomorfologia Polski, t. 1 i 2, PWN, W-wa.
Starkel L. (red.) 1999. Geografia Polski - Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Klimaszewski M.1994. Geomorfologia Polski, t. 1 i 2, PWN, W-wa.
Starkel L. (red.) 1999. Geografia Polski - Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa.
Allen P. A. 2000. Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. PWN Warszawa.
Lindner L. (red.), 1992. Czwartorzęd, osady, metody badań, stratygrafia. Wyd. PAE, Warszawa.

Powiązane hasła

osady lodowcowe

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt