Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Polska Infrastruktura Informacji Przestrzennej

(geomatyka), podstawowy dokument określający zasady tworzenia i użytkowania infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce wprowadzony do stosowania ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010 nr 76, poz. 489). Ustawę przygotowano zgodnie z dyrektywą INSPIRE, jako transpozycję tej dyrektywy do prawa polskiego. Dotyczy danych przestrzennych, które odnoszą się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, występują w postaci elektronicznej, są utrzymywane i udostępniane przez organ administracji publicznej i należą do jednego z tematów określonych w załączniku do ustawy.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

„Słownik geomatyczny” zawarty w publikacji „Geomatyka w Lasach Państwowych – Część II. Poradnik praktyczny”, CILP, Warszawa 2013 r.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt