Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

półuprawa

(uboczne użytkowanie lasu), Półuprawa (albo uprawa częściowa), to forma uprawy roślin owocodajnych lub leczniczych w ich naturalnym środowisku. Półuprawy mogą być zakładane pod okapem drzewostanu, w lukach, na obrzeżach drzewostanu, wokół zbiorników wodnych, na skraju dróg, pod liniami energetycznymi, itp. Stosowany jest podsiew, podsadzanie, uzupełnianie istniejących stanowisk, ułatwianie rozmnażania wegetatywnego lub generatywnego. Przygotowanie gleby pod półuprawy lub zabiegi pielęgnacyjne znajduje zastosowanie tylko w niewielkim zakresie. Półuprawy pozwalają na wzbogacanie i rozszerzanie naturalnych baz surowcowych roślin użytkowych, szczególnie tych gatunków, które nie nadają się do uprawy plantacyjnej, mogą natomiast rozwijać się tylko w warunkach leśnych, dając możliwość pozyskania wysokiej jakości surowców.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Grochowski W. 1990.Uboczna produkcja leśna. PWN, Warszawa.

Publikacje powiązane tematycznie

Antkowiak L. 1998. Rośliny lecznicze. Wyd. AR Poznań. Barszcz A. 2014. Surowce leśne. Materiały do wykładów. ZULiD, UR Kraków.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt