Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

pomiar drzewa

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), pomiar cech budowy morfologicznej drzewa obejmuje określenie:
- obwodu drzewa na wysokości 1,3 m (pierśnica). W wypadku drzewa rozwidlającego się poniżej 1,3 m podaje się obwody poszczególnych pni, a obwód drzew rosnących na stoku mierzy się na wysokości 1,3 m od góry. W inwentaryzacjach powinno się używać taśm certyfikowanych. W analizach statyki drzew, ponieważ w obliczeniach wytrzymałości stosuje się wymiar średnicy, wygodnie jest stosować taśmy z podwójną skalą – do pomiaru obwodu drzewa i z przeliczeniem na jego średnicę;
- wysokości drzewa. Zaleca się stosowanie wysokościomierzy, urządzeń przystosowanych do odczytów wysokości z dwóch odległości (15 m dla drzew niższych i 20 m dla drzew wyższych). Pomiary wykonuje się przez odczytanie wskazań urządzenia przy celowaniu na wierzchołek i odziomek drzewa. W przypadku pomiaru wysokości drzew rosnących na stoku pozycja pomiarowa powinna być ustalona po warstwicy;
- grubości kory (do obliczeń statyki drzewa). Zaleca się stosowanie koromierzy.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo UR w Krakowie.

Powiązane hasła

wysokościomierzpierśnica

Zdjęcia

pomiar drzewa

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt