Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

pomniejsze źródła

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), źródła, które emitują rocznie 2,5 tys. Mg CO2 lub mniej lub na które przypada nie więcej niż 5% łącznej wielkości rocznej emisji CO2 z danej instalacji; w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa w kategoriach liczbowych.
ŹRÓDŁO (AUTOR)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji, § 2 ust.14

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt