Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

pomnik przyrody

Opis
Zdjęcia
Zgłoś uwagę

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), pojęcie „pomnik przyrody” zostało wprowadzone przez Alexandra von Humboldta i pierwotnie odnosiło się do najstarszych i największych drzew. Doceniając wkład myśli ludzkiej w kształtowanie krajobrazu kulturowego, Hugon Conwentz rozszerzył jego znaczenie m.in. na aleje, szpalery oraz parki. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody z 2004 r. pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Szewczyk G. 2010. Chirurgia drzew. Materiały do wykładów. KULiD UR, Kraków.

Publikacje powiązane tematycznie

Harabin Z. 1996. Ochrona drzew pomnikowych w Polsce. Komunikaty Dendrologiczne, 2/24: 5–12.

pomnik przyrody
pomnik przyrody

Zgłoś uwagę do hasła

Powiązane hasła

społeczne znaczenie zieleni

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt