Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

pomocnicze typologiczne powierzchnie siedliskowe

(siedliskoznawstwo leśne), pomocnicze typologiczne powierzchnie siedliskowe (PomTPS), służą do (kartowania) ustalenia przebiegu granic jednostek siedliskowych i glebowych wyróżnianych w ramach typu siedliskowego lasu: wariantu uwilgotnienia TSL, stanu siedliska, rodzaju TSL, typu i podtypu gleby, gatunku gleby. Opis PomTPS obejmuje: uproszczony opis drzewostanu (skład gatunkowy warstwy górnej drzew, wiek, kl. bonitacji, budowa pionowa, skład gatunkowy warstwy dolnej drzew, podrostu i podszytu), typ pokrywy runa oraz 3-5 gatunków warstwy runa i warstwy mszysto-porostowej; a także określone w warunkach terenowych typu próchnicy, podtypu gleby i składu granulometrycznego wierzchnich warstw gleby.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Instrukcja urządzania lasu. Cz. I. Instrukcja sporządzania projektu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa. i Cz. II. Instrukcja wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych. CILP, Warszawa 2012. Opracował R. Zielony

Publikacje powiązane tematycznie

Instrukcja urządzania lasu. Część 2. Instrukcja wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych. CILP, Warszawa 2003.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt