Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

porolność

(siedliskoznawstwo leśne), siedliska na terenach zalesionych w ostatnich 150 latach, gdzie obecne pokolenie lasu jest pierwszym po długotrwałym użytkowaniu rolniczym (byłe grunty orne, łąki, pastwiska). Na takich obszarach w wierzchnich warstwach gleby często wyraźnie widoczny jest tzw. "poziom płużny". Właściwości biologiczne tych gleb są częściowo odmienne od gleb trwale zalesionych, często są także różnice w składzie gatunkowym runa oraz podszytów. W pierwszym pokoleniu lasu drzewostany (szczególnie iglaste) są uszkadzane w znacznym stopniu przez choroby grzybowe korzeni.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

autor Roman Zielony

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt